Product

LoraWan & IOT

LoraWan & IOT (Netvox, Kerlink)

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายแบบกว้างที่เน้นใช้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับงาน Internet of Things (IoT) มีจุดเด่นในเรื่องของระยะทางในการสื่อสาร สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในระยะไกล 5 - 15 กิโลเมตร โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และเนื่องจากพลังงานที่ใช้ในช่วงรับ-ส่งข้อมูล ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังสามารถกำหนดให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานในกรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูล จึงทำให้ LoRa เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน


LoraWan

Security System

อุปกรณ์ LoRa Wan ที่สามารถช่วยในเรื่องระบบความปลอดภัย เช่นการตรวจจับควัน ปุ่มฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบถึงเหตุการ์ณในปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด

LoraWan

Environmental Monitoring

อุปกรณ์ LoRa Wan ที่ช่วยบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆเพื่อตรวจจับค่า PM 2.5 หรือคาร์บอกไดออกไซด์

HVAC Monitoring

อุปกรณ์ LoRa Wan เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ของพื้นที่นั้น

Lighting Monitoring

ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับระบบไฟ ใช้สำหรับตรวจจับความเข้มของแสงโดยรอบสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้

Energy Consumption Monitor

อุปกรณ์ประเภทนี้สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบค่าไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆได้อย่างแม่นยำ
Wirnet Station 923

LoRaWAN จาก Kerlink เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารด้วยระยะทางถึง
15 กิโลเมตรในการเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณที่เสถียรและปลอดภัย ตัวอุปกรณ์ ฝังตัวกรองเพื่อป้องกันการรบกวนกับคลื่นความถี่ที่อยู่ติดกัน (โดยเฉพาะ LTE)

Wirnet iBTS Compact 923

Wirnet รุ่น iBTS Compact 923 เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรที่มองหาโซลูชั่นแบบครบวงจรที่นำเสนอรูปแบบที่เบาและกะทัดรัด ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและมีเสาอากาศในตัวสำหรับตัวรับสัญญาณ GPS และโมเด็มมือถือ 2G / 3G / 4G อุปกรณ์รุ่นนี้สามารถระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆได้

Wirnet iFemtoCell 923

เป็นกล้องโดมที่มีลักษณะทันสมัย
สามารถปรับตำแหน่งมุมกล้องและซูมเพื่อตรวจจับมุมภาพได้อย่างเหมาะสม

Wirnet iStation 923

Hik Thermal กล้องเทอร์มอลจาก Hikvision เป็นนวัตกรรมที่นำกล้อง PTZ เข้ามาใส่ในตัวกล้องเทอร์มอลเพื่อป้องกันและตรวจสอบวัตถุต่างๆในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถเตือนภัยล่วงหน้าและช่วยให้ผู้ใช้งานค้นพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินภายในองค์กรSolution

Success Storyงานติดตั้งระบบ SEM แชวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

ทางบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลในพื้นที่ ชน.3018 จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 2.800 กม. เป็นจำนวน 61 ต้น

งานติดตั้งระบบ SEM บริเวณถนนชัยพฤกษ์

ทางบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลในพื้นที่ นบ.3030 จังหวัดนนทบุรี ระหว่างช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 2+500 เป็นจำนวน 35 ต้น